Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Gładki
Porady prawne
Kancelaria Adwokacka
Kontakt

Zakres działalności

Kancelaria świadczy usługi zarówno dla osób fizycznych – klientów indywidualnych, jak i osób prawnych-spółek prawa handlowego, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, jednostek administracji i innych. Kancelaria zapewnia usługi w zakresie:
 • Zastępstwa strony przed sądami, organami administracji
 • Udział w negocjacjach, przygotowywanie i sprawdzanie projektów umów
 • Sporządzanie: opinii-analiz prawnych, pism procesowych
 • Obsługi prawnej firm
 • Windykacji należności
Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:
 • prawo karne i wykroczeń (obrona w sprawach karnych, karno skarbowych i w sprawach o wykroczenia, występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, powództwa adhezyjne, apelacje, kasacje, wnioski, odszkodowania za niesłuszne skazanie i inne)
 • prawo cywilne (sprawy o ochronę dóbr osobistych, nieruchomości, zasiedzenia, opłaty za użytkowanie wieczyste, spadki, odszkodowania, roszczenia wynikające z umów, i inne)
 • prawo rodzinne (sprawy o rozwód, separacje, unieważnienie małżeństwa, podział majątku, adopcje, ustalenie ojcostwa, alimenty, ubezwłasnowolnienie i inne)
 • prawo autorskie (dochodzenie wynagrodzeń autorskich, spisywanie umów licencji i sprzedaży praw)
 • prawo handlowe i gospodarcze (zakładanie i przekształcanie spółek, zaskarżanie uchwał, tworzenie regulaminów, statutów i umów, rozwiązywanie spółek, uzyskiwanie koncesji i zezwoleń, prowadzenie spraw przed sądami gospodarczymi)
 • prawo pracy (przywrócenie do pracy, odszkodowania za zwolnienie z pracy, mobbing, zakaz konkurencji, umowy o pracę i kontrakty menadżerskie)
 • prawo administracyjne (sprawy o odzyskiwanie gruntów warszawskich, odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, zagospodarowanie przestrzenne, uzyskiwanie obywatelstwa, pozwolenia na budowę i inne).
 • prawo podatkowe
 • postępowanie egzekucyjne
 • skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 • inne dziedziny (prawo wodne, prawo energetyczne)

W ofercie Kancelarii znajduje się również możliwość zawarcia umowy stałej obsługi prawnej firmy.
Umowa ta zapewnia szybki, łatwy i tańszy dostęp do oferowanych usług prawnych.

Nowością jest również tania oferta stałej obsługi prawnej klientów indywidualnych-osób fizycznych!!! – szczegóły oferty wysyłane są na życzenie Klienta.

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanych spraw Kancelaria współpracuje z innymi adwokatami i prawnikami zajmującymi się różnymi wyspecjalizowanymi dziedzinami prawa.

Copyright 2017 by Piotr Gładki. Wszelkie prawa zastrzeżone.